Kdo bylo, je a dá-li Pán bude KSK?

Od roku 2005

působí KSK Praha jako občanské sdružení se sídlem na Jižním Městě. Od svého vzniku pečuje KSK Praha o pražskou mládež, zejména pak o mládež ze sídlišť v městské části Praha 11. Pořádáme prázdninové tábory, lyžařské a kanoistické výcviky. S dětmi a mládeží pravidelně pracujeme v průběhu celého školního roku. Zajišťujeme každoročně větší počet celoročních zájmových kroužků, kurzů, sportovních tréninků a tvůrčích workshopů.

Od roku 2009

Po čtyřech letech vykrystalizovala činnost KSK Praha do širokého rámce. Kromě sportu KSK Praha působí významnou měrou také v oblastech kultury, neformálního vzdělávání, estetické a umělecké výchovy a veřejně prospěšných činností. Po vybudování Komunitního centra Matky Terezy se KSK Praha snaží, spolu s dalšími organizacemi působícími v tomto objektu, spoluvytvářet podmínky pro kvalitní společenský život na Jižním městě. I z tohoto důvodu se v roce 2009 přesunulo sídlo KSK Praha na novou adresu. Opustili jsme objekt bývalého Křesťanského centra v Modletické ulici a novým sídlem učinili Komunitní centrum Matky Terezy.

Spojujícím prvkem všech činností, kterými se KSK Praha zabývá je práce s mládeží a péče o aktivní a hodnotné využití volného času. Hlavním cílem je spolupůsobení v oblastech výchovy a motivace k osobnímu rozvoji a budování etického hodnotového systému.

Celá šíře aktivit KSK Praha, o.s. byla zahrnuta do stanov organizace. Nové znění stanov bylo v červenci 2009 zaregistrováno. Aktuální znění stanov je uvedeno zde:
Stanovy KSK Praha, o.s.

Stručný přehled činností:

Sportovní klub pro děti
Dramatická dílna pro mládež
Výtvarná dílna pro mládež
Skautský oddíl
ArtFunFórum
Prázdninové tábory
Víkendové akce
Sportovní kurzy
Komorní orchestr mládeže

Naší činností sledujeme tyto cíle:

Prevence výchovných problémů. Máme názor, že na rozvoj dětí špatně působí: když nemají nic na práci, když nemají žádné zájmy, když je nic nebaví, když jim přísun vědomostí připadá nudný, když mají nedostatek pohybu, když se nedostanou do kontaktu s městem nedotčenou přírodou, když nevěří v žádné hodnoty. Naším názorem je, že eliminací zde uvedených faktorů lze předcházet také všem závažným sociálně patologickým jevům. Veškerou svou činností se KSK PRAHA, o. s. snaží, abychom uvedené faktory eliminovali.

Podpora komunitního života Prahy 11 se zaměřením na děti domníváme se, že předpokladem k rozvoji zdravých společenských vztahů je přirozené zrání dětí a mládeže v kolektivu. Velké sídliště jako je Jižní Město samo o sobě nevytváří přirozené podmínky pro vhodné společenství dětí. KSK Praha si klade za úkol působit v centru Jižního města na vytváření kvalitních dětských kolektivů.

Podpora KCMT Farnost sv. Františka na Jižním Městě vybudovala a provozuje multifunkční objekt KCMT, t.j. Komunitní centrum Matky Terezy na Hájích. Domníváme se, že pro farnost by provoz centra bez podpory společenských organizací byl příliš velkým soustem. Proto KSK Praha se snaží považovat KCMT za hlavní centrum svých aktivit. Proto se snažíme zajišťovat dobrovolníky pro pomoc s provozem KCMT. Formou nájmů se snažíme podporovat KCMT finančně.

Financování činnosti Na naší činnost výraznou měrou přispívá m.č. Praha 11 a dobrovolní dárci. Z těchto přípěvků platíme nájemné v KCMT a nakupujeme výbavu pro aktivity dětí a mládeže. Na povinné kvalifikační vzdělávání vedoucích a sportovních instruktorů a provoz táborů se nám zatím nepodařilo žádný grant prosadit. Proto tyto záležitosti financujeme z vlastních zdrojů a z příjmů akce. Ani s granty to není jednoduché. Na každých tisíc korun grantu na sport je předepsaných tisíc korun z vlastních zdrojů. Realizace grantových projektů stojí hodně času a energie. Kdybychom prostředky na spolufinancování grantů nesehnali, nic bychom nedostali. Proto se spolufinancováním grantových projektů, povinnými výdaji a přemírou povinností dostáváme na dno svých možností. Pro rok 2008 tedy hledáme nové zdroje. Přitom nechceme minimálně do konce školního roku zpoplatňovat žádný z kroužků, který je dosud zadarmo. Proto navrhujeme rodičům a příznivcům, kteří se mohou ztotožnit s námi sledovanými cíly, aby se stali členy naší organizace a pomohli nám buď svou spoluprací nebo i finančně minimálně tím, že zaplatí členský příspěvek, který činí 200 Kč za celý rok.

Jarda Olšanský, a kolektiv vedoucích KSK Praha, o.s.

Info z KSK:
Anketka:
Miniaplikace
Video:
Natáčíme...
Kontak: Úřední inicie:

Sídlo: U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4
Předseda: Jaroslav Olšanský
Tel.: +420 222 823 222
Mobil: +420 603 256 411
E-mail: jaroslav.olsansky@intax.cz

Registrováno MV ČR dne 4.2.2005 pod čj.: KS/1-1/59 886/05-R
IČO: 26989603
DIČ: CZ26989603
Bankovní spojení: 195427564/0300