Morální kodex dobrovolníka KSK Praha

Výchovné cíle KSK Praha:

 • výchova ke službě a pomoci
 • harmonický rozvoj tělesné, duševní a duchovní stránky člověka
 • zdravý, odpovědný a radostný život lidí ve společnosti.
 • výchova k samostatnému kritickému myšlení
 • výchova k respektování a obraně lidských práv
 • výchova k toleranci a občanské odpovědnosti
 • výchova k usilování o celoživotní osobní rozvoj v oblasti vzdělávání, duchovního života, pohybové a vytrvalostní tělesné zdatnosti, společenského uplatnění, sociálních dovedností, charakterových a volních vlastností.

Morální profil dobrovolníka KSK Praha:

 1. příkladná úcta k druhým lidem
 2. ochota pomáhat druhým lidem
 3. odmítání zla
 4. život v pravdě
 5. tolerance
 6. pří vícedenních akcích nebýt ubytován s osobou opačného pohlaví
 7. být příkladem v zakotvení křesťanské morálky v osobním životě
 8. být příkladem v sebevýchově k vlastnostem uvedených ve výchovných cílech KSK Praha
 9. aktivní zájem o potřeby druhých
 10. příkladné dodržování zásad ochrany zdraví a života
 11. zodpovědné dodržování zásad zdravé životosprávy
 12. neopíjení se a nekuřáctví
Info z KSK:
Anketka:
Miniaplikace
Video:
Natáčíme...
Kontak: Úřední inicie:

Sídlo: U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4
Předseda: Jaroslav Olšanský
Tel.: +420 222 823 222
Mobil: +420 603 256 411
E-mail: jaroslav.olsansky@intax.cz

Registrováno MV ČR dne 4.2.2005 pod čj.: KS/1-1/59 886/05-R
IČO: 26989603
DIČ: CZ26989603
Bankovní spojení: 195427564/0300